Minna(minsku)Koskela "Silmät ovat sokeat, sydämellä näkee paremmin" Antoine de Saint-Exupéry

Rinne tietää, että Afrikka tuhoaa Euroopan- hyvä oivallus!

  • Rinne tietää, että Afrikka tuhoaa Euroopan- hyvä oivallus!

 

Afrikka on maailman toiseksi suurin maanosa. Sen pinta-ala on 30 365 000 neliökilometriä, joka on 20,3 prosenttia Maan maapinta-alasta. Afrikan noin 1,2 miljardia asukasta muodostaa noin 15 prosenttia ihmiskunnasta. Edellinen on wikipedian tietoa, ja järkyttää...Afrikassa on useita tuhansia etnisiä ryhmiä, 55 itsenäistä valtiota. Rajat ovat siirtomaa ajoilta, ja rajoja ei tehty heimojen eikä kansallisuuksien mukaan.

Välttääkseen siirtomaasotia, länsimaat sopivat huhtikuussa 1884 Berliinissä alkaneessa suuressa konferenssissa, kuinka Afrikka jaetaan.. Neljä kuukautta kestäneeseen konferenssiin ei osallistunut yhtään afrikkalaista edustajaa. Tämä oli Afrikan kolonialismin historian alku: maiden rajat vedettiin vailla tietoa Afrikan olosuhteista.Eurooppalaiset ovat aina tehneet paljon tuhoa valloittaessaan maailmaa, ja poikkeusta ei tehty Afrikan kohdallakaan. Jo se, että ei kuultu yhtäkään Afrikkalaista maansa kohtalosta, korostaa Eurooppalaista ylimielisyyttä, ja valta-asennetta joka sillä oli Afrikkaa kohtaan. Afrikassakin on maansa natuonalistit kyseenalaistaneen Euroopan tekemät rajat. Rajoista on aina ollut ongelmia. Miksi SDP;n Antti Rinne puhuu Afrikasta? Onko kyseessä humanismiin tai globalisaatio vastuuseen liittyvät kysymykset. Afrikka, on Arabimaiden kanssa, joista osa sijaitsee Afrikassa suuri ihmisase. Tulevaisuudessa kuten Rinnekin tajuaa puhtaasta vedestä, ja paikasta jossa on ruokaa tullaan taistelemaan.- Kun 500 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle kohti Eurooppaa on peli pelattu. Voimme selittää itsellemme miksei ongelmaa nimeltä Afrikka ole koskaan saatu ratkaistua?

Olen nostanut sen useampaan kertaan aiemmin esille, että sdp:n näkökulmasta – ja siis suomalaisten ja eurooppalaisten näkökulmasta – Afrikka tulee olemaan yksi kohtalonkysymyksistä”, Rinne sanoo.

”Jos Afrikan kehitys ilmastonmuutoksen ja toisaalta väestöräjähdyksen suhteen toteutuu, se tarkoittaa sitä, että siellä tarvitaan 16 miljoonaa työpaikkaa niille ihmisille, joista puolet on alle 25-vuotiaita. 1,5 miljardia ihmistä 2040-luvulla. Jos ilmastonmuutos vie maata viljelyskelvottomaksi, vie puhdasta pois, eikä ole vettä laisinkaan, se tarkoittaa, että nämä ihmiset lähtevät pakoon. ”

”Tästä näkökulmasta on tärkeää, että nyt havaitaan, että tuolla on iso, dramaattisen tapahtumaketjun mahdollisuus, jos nyt ei tehdä jotakin Afrikan kehittymiselle”, Rinne toteaa.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat OECD:n mukaan maailman suurin kehitysavun antaja. Rinne ehdottaa, että EU voisi hakeutua lähempään kumppanuuteen Afrikan unionin kanssa ja rakentaa yhteisiä ohjelmia Afrikan auttamiseksi.

”Konkreettisilla ohjelmilla, joita voi seurata ja voi lähteä viemään nopeasti eteenpäin, autetaan afrikkalaisia yhteistyössä heidän kanssaan tasavertaisena kumppanina”, Rinne sanoo.https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/278520-sdp-nostaisi-afrikan-teemaksi-suomen-eu-puheenjohtajuuskaudelle-yksi-euroopan

PS, en usko ilmastomuutoksen tuovan Afrikkalaisia Eurooppaan, mutta nälänhädän ja ahtauden kyllä.

MIKSI AFRIKKA EI OLE KEHITTYNYT?

Miten itse näkisin Afrikan, ja sen kehityksen sekä Afrikan tulevaisuuden. Kun olin lapsi äitini sanoi syökää, sillä Afrikan lapsen eivät saa ruokaa ja kuolevat nälkään. Olen syntynyt 67, ja olen kuullut jo 70-luvulla kaikki lapsuusvuodet aikuisuuteeni saakka Afrikan nälänhädästä ja lasten kuolemista sairauksiin kuten ripuliin johon meillä ei kuolla. Ongelmia ovat ravinnon puute, puhtaan veden puute, sekä köyhyys- ja mieletön väestönräjähdys.

-Kenen vastuulla Afrikan yhteiskunnan eri tason infrastruktuurien kehittämättöyys on? Siirtomaavaltiaat tulivat ja ottivat mitä halusivat. Välinpitämättömyys kansaa kohtaan oli selkeä. Kristinuskoa tuotettiin, mutta kansan perustuksen rakentaminen, tai sen opettaminen kansoille oli siirtomaavaltioille toissijainen kysymys. Tulivat ja menivät, jättivät jokainen jälkeensä jotain pahaa.

-Afrikkaan on syydetty rahaa, kehitysyhteistyö projekteja ym, silti tulos on heikkoa? Kaikilla niillö rahoilla, joita minun lapsuudestani saakka maailma ja Suomenkin valtio on sijoittanut Afrikkaan ja tulos on tämä?

Afrikka on luonnonvaroiltaan vauras, mutta taloudeltaan köyhä maanosa. Afrikassa kulminoituvat monet maailman pahimmista ongelmista, köyhyys, AIDS, ruoan, ja veden puute sekä HUONO HALLINTO. Afrikkalaiset kärsivät vuosisadan siirtomaajärjestelmästä, mutta  tätä ennen myös orjuudesta. Pääosa maaosan maista itsenäistyi 1960-luvulla. Sodat, epävakaus ja väestönkasvu koettelevat Afrikkaa edelleen.

-Miksi Jenkit tekee kehitysyhteistyötä sitomalla sitä aselliseen ja sotilaalliseen tukeen?

-Miksi Afrikassa on edelleen siirtomaavaltioiden jäljiltä rakentumaton oma hallinto, terveydenhuolto, sekä sosiaalihuolto ja koulutus? Miksi ehkäisyopetus ei toimi, ja väestö lisääntyy nopeasti, vaikka ei ole ruokaa?

-Mitä lääketeollisuudet hyötyvät Afrikasta? Mitä safaribisnes, ja eksoottisten eläinten metsästäjät sekä salakuljettajat hyötyvät Afrikasta?. Kaiken kaikkiaan kysymys kuuluu, että kuka hyötyy siitä, että Afrikka ei nouse jaloilleen, kehity yhteiskuntina, ja ota omia oikeuksiaan sekä asemaansa maailmassa päättämällä itse omista rikkauksistaan- tai jos päättääkin osin, miksi hallinto on korruptoitunut ja omahyväinen.

-Jos maailma oikeasti välittäisi Afrikasta, ja sen kansoista- olisi heidän yhteiskuntansa rakentuneet jo toisin. Heille olisi rakennettu sairaaloita, kouluja, olisi hyvä jätejärjestelmä, olisi vesihuoltojärjestelmä ym.Maailmassa on niin paljon mennyt rahaa sotiin, aseisiin ja sotateollisuuteen ym, että sillä olisi rakennettu Afrikan infastruktuuri länsimaiselle tasolle!

- SINNE EI MYÖSKÄÄN  VIETÄISI LOPUTTOMIIN IKÄLOPPUJA TOYOTIA!!!

Loppujen lopuksi Afrikasta haluavat hyötyä kaikki, kun se on heikko, mutta vahvaksi sen kasvua ei halua kukaan. Rikas maailma ja instanssit jotka hyötyvät sairaista, köyhistä, ja heikosta yhteiskunnasta käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen Afrikkaa. Tappavat Elefantit, saalistavat eläintarhoihimme eläimiä. Teurastavat safareilla eläimiä kotinsa matoiksi...

KAUHUKUVAT AFRIKASTA JA EUROOPAN TULEVAISUUDESTA SEN MYÖTÄ!

Afrikan väkiluvun odotetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 1,4 miljardiin. Afrikan väestö kasvaa noin 20 miljoonalla vuodessa. Afrikan väkiluku oli vuonna 1950 vain 260 miljoonaa eli kolmannes Euroopan silloisesta väestöstä. Unicefin vuonna 2014 julkaisema raportti ennusti nopeampaa väestönkasvua ja seuraavalle 35 vuodelle jopa 1,8 miljardia syntyvää lasta. Ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä Afrikassa on yli miljardi alle 18-vuotiasta lasta, mikä on lähes 40 prosenttia kaikista maailman lapsista. Vuonna 2100 afrikkalaisia on tämän skenaarion mukaan neljä miljardia, joista miljardi Nigeriassa.

Maanosa on luonnonvaroiltaan rikas, mutta louhitut mineraalit päätyvät lähes kokonaisuudessaan jalostamatta vientiin. Useat Afrikan valtiot saavat yli puolet vientituloistaan yhdestä kauppatavarasta. Suurimmat öljyntuottajat ovat Algeria, Libya ja Nigeria. Maakaasun tuottajia ovat Algeria, Libya ja Egypti. Keski-Afrikasta eteläiseen Afrikkaan ulottuu rikas malmiesiintymä, josta saadaan kuparia, sinkkiä, lyijyä ja rautamalmia. Etelä-Afrikka tuottaa lisäksi kultaa ja platinaa, ja eteläisen Afrikan alueelta louhitaan timantteja. Keski-Afrikan tasavalta tuottaa uraania. Jalostusteollisuutta on Etelä-Afrikassa, Egyptissä ja Keniassa.

Afrikan nykyisen köyhyyden juuret ovat paikoin historiassa  Afrikan heikon taloudellisen tilanteen merkittävimpiä syitä ovat olleet epävakaa siirtyminen pois kolonialismista, kylmä sota, poliittisen korruption kasvu ja despotismi sekä protektionismi. Afrikan talouskehitys on polkenut paikallaan verrattuna Kiinan, Intian ja Etelä-Amerikan nopeaan talouskasvuun, joka on nostanut miljoonia ihmisiä köyhyysrajan yläpuolelle. Afrikan talous on jopa taantunut ulkomaankaupalla, investoinneilla ja BKT:lla mitattuna.Köyhyydellä on kauaskantoisia vaikutuksia, kuten alhainen elinikä, väkivalta ja epävakaus. Vuosikymmenten aikana Afrikan taloutta on yritetty useasti kasvattaa, mutta huonolla menestyksellä. -Wikipedia.

EPÄPUHTAILLA LÄÄKKEILLÄ TAPETAAN IHMISIÄ AFRIKASSA, JA LÄÄKKEET OVAT KALLIITA JOTTA SAATAISIIN IHMISIÄ JENKKIEN YM LÄÄKETEHTAIDEN ILMAISTEN LÄÄKKEIDEN PIIRIIN. IHMISTESTEJÄ?

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan heikkolaatuiset malarialääkkeet aiheuttivat yli 120 000 afrikkalaislapsen kuoleman vuonna 2013.

Tutkijoiden mukaan lääkkeiden laatuun liittyviä ongelmia on aliarvioitu erityisesti köyhissä maissa. Kun valvonta on heikkoa tai olematonta, myynti usein rajoittamatonta ja asiakaskunnan tietämys rajallista, laatu voi olla mitä sattuu.

-Silti Amerikkalaiset lääketehtaat eivät ole pyhimyksen roolissa Afrikkalaisten asioissa, kuten jos pandemia rokotteita tarkastellaan ei kenenkään asioissa. On tullut julki paljon asioita jotka laittavat mietttimään, miten moraalitonta on lääkebisnes, kun myydään ihmisille rokotteita, joiden sivuvaikutukset ovat tappavia, ja tai sairastuttavia. Mutta myös testaus on riittämätöntä. Ase teollisuus ja lääketeollisuus ovat ahneita?

Pimeä lääkebisnes kukoistaa kehitysmaissa

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi vuonna 2013, että joissain kehitysmaissa jopa puolet myytävistä lääkkeistä on väärennettyjä.Sen laskelmien mukaan piraattilääkkeet ovat vuosittain jopa 65 miljardin euron bisnes.

SUOMALAINEN PENTTI TEKEE TURVALLISIA LÄÄKKEITÄ !

Keskitalon mukaan Nairobi ei välitä lääkkeiden turvallisuudesta vaan antaa väärennettyjen lääkkeiden virrata Kiinasta, ja Pakistanista sekä Intiasta.

Me teemme tätä kolme–neljäsataatuhatta pakkausta päivässä, hän kertoo. Pakkauksessa on suolaseos, jota käytetään hoitamaan rajua nestehukkaa. Nestevaje vaivaa erityisesti ripuloivia lapsia.  Keskitalo laskee, että jauheella pelastetaan miljoonia ihmisiä vuodessa. Järjestöjen kautta UCL:n lääkkeitä viedään paitsi ympäri Afrikkaa myös esimerkiksi Syyriaan ja Pohjois-Koreaan.Afrikassa tehdään alle kaksi prosenttia maanosan kuluttamista lääkkeistä. Tuotannon arvo on kuitenkin lähes nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Kuten muutkin talouskasvun hedelmät, myös lääketuotanto on keskittynyt tiettyihin maihin kuten esimerkiksi Etelä-Afrikkaan, Nigeriaan, Pohjois-Afrikan maihin ja Keniaan.Pakkauksesta ostetaan yksi tai kaksi tablettia sen mukaan, mihin on varaa.  Edullisille ja laadukkaille lääkkeille olisi täällä tarve. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan viikon antibioottikuuri saattaa maksaa Keniassa kuukauden palkan.

Usein maaseudulla ostetaan yksi tai kaksi tablettia sen mukaan, mihin on rahaa. Apteekkarit toimittavat usein lääkärin virkaa. Joskus vaiva paranee parilla antibiootilla ensimmäisellä kerralla, mutta ei enää toisella,  Pentti Keskitalo kuvailee.https://yle.fi/uutiset/3-8792263

On hyvä odottaa muilta hyvää, toimia siltä pohjalta, että muut ovat rehellisiä ja kunniallisia, sillä kun heihin suhtautuu sillä tavoin, houkuttelee usein esiin rehellisyyttä ja kunniallisuutta. — Nelson Mandela.     "Mandela oli optimistinen, itsekin olen, mutta realismi on oman optimismini pääsävy. Joten;

-Ihminen on maailman pahin petoeläin. -Minna.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset