Minna(minsku)Koskela "Silmät ovat sokeat, sydämellä näkee paremmin" Antoine de Saint-Exupéry

Sosiaalityön salaperäisyys- muutoksen aika.

Sosiaalityön salaperäisyys- muutoksen aika.

On uudenlaisen sosiaalityönaika. Dokumentoinnissa on jo kauan muistettu asiakkailla olevan oikeus omiin tietoihinsa. Kirjoittamista ja asioiden ilmaisua on syytä harkita tarkasti. Väitöstutkija Laura Tiitinen on tuomassa näkökulmia sosiaalityön vaeintamisen ja hiljaisuuden kulttuuriin. Hän myös tuo esille organisaatioiden tapoja piilottaa epäkohtia. Ongelmia on paljon. Omakohtainen työkokemus oli juuri samankaltainen- ja oli useita tilanteita, joissa jäi miettimään mikä on valtamme- ja miten sitä voimme käyttää. Kommunikoinnin tavat ja se, että työ tehdään asiakkaalle avoimesti. Mielestäni sosiaalityössä pitää kulkea kohtia avoimuutta. Sanktiointi ym saattaa estää avun pyytämisen ja saamisen perheille. Lähtökohtaisesti on pyritty huoli sanasta eroon, eihän asiakkaalle voi sanoa huoli, eikös ole kerrottava niinkuin asiat on. Muutosta on tulossa ja se on pelkästään hyvä. Tiitinen toteaa, että organisaatiot eivät tunnista sosiaalialan ammattilaisten mediavaikuttajaroolia. Uudessa sosiaalityössä- meitä tulevia sosiaalityöntekijöitä - jos valmistun joskus ja luoja suo- olemaan yhteiskunnan kanssa vuorovaikutuksessa, sekä median ym kautta asiakkaittemmekin parhaaksi yhteiskunnan epäkohdista.

Paljon merkityksellisiä asioita, joista pohjana koko sosiaalityöhön korostuu lähtökohtaisesti sen rakentuminen ihmisarvon sisäistämiseen työssä. Työssä oma persoona on työväline, jonka kehittäminen kannattaa. Itse mietin onko kaikista sosiaalityöntekijöiksi?

Varmaan ei ole, joten koska valintakoetta ei ole mietin ammatillisuuden kehittymistä, ja (kehittämistä) jos se lähtökohtaisesti on vain omissa käsissä. Ammatillisuuden kehittämisen vaatimus tulisi olla työntekijöille jos työnsuhteen alussa, ja siihen voisi olla edes jonkinlainen askellus ”portaat" Sosiaalityöntekijöitä on erilaisia, ja joskus olisi syytä huomauttaa kolleegalle jostain asiasta toiminnassa. Esim rasismi yms. Mutta kollegan ohjaaminen ja valvominen ei kuitenkaan kuulu työntekijälle. Toki työntekijä voi keskustella kollegan kanssa. Aluehallintovirasto valvoo, mutta uskon kynnyksen olevan korkea. Omaa toimintaa tulee refletoida jo virkavelvollisuuden takia. Ei ole harvinaista, että jostain asiakassuhteesta saattaa tulla ennakkotapaus oikeudessa. Omat kohtaamiset sosiaalityöntekijän kanssa eivät ole olleet aina hyviä - minulla on myös työn kautta syntyneitä asiakkaan asioihin liittyviä kohtaamisia, joissa olisi ollut parantamisen varaa. Kohtaamiset ja ihmisyys olisi yksi haaste koko sosiaalityölle. Ajattelen ensimmäisen kohtaamisen olevan merkittävin, sekä asiakkuuden luomisen kannalta, että myös asiakassuhteen jatkumisen takia. Jos asiakas ei palaa sovittuun tapaamiseen- olisko työntekijän syytä miettiä miksi hän ei palannut, sekä ehkäpä soittaa ja selvittää?

Asiakkaan kohtaamisessa on hyvä ottaa esille ne tärkeimmät instrumentit, ja myös muistaa se, että miten itse haluaisi tulla kohdatuksi.Asiakkaiden kyselyn mukaan hyvä soisaalityöntekijä on asiakkaiden kriteerien mukaan; ystävällinen, lempeä, lämminhenkinen- Inhimillinen ihminen. Ihmisyyden merkitys korostuu. Nämä välineet ovat ehkäpä ideaali, mutta on mahdotonta olettaa, että kaikilla olisi nämä ominaisuudet- on hyvä tietää mitä asiakkaat toivovat, mutta uskon, että asiakkaat haistavat epäaitouden jos näitä ominaisuuksia joutuu teeskentelemään.

Omana itsenä oleminen tärkeys, ja omien hyveiden käyttäminen, joita meillä kaikilla on riittää.

Sosiaalityöntekijää tullaan kohtaamaan elämän ongelmatilanteissa, joten lähtökohtaisesti ihminen saattaa tuntea tulevansa riisutuksi – omien ongelmien jakaminen ja ratkaisujen etsiminen toisen kanssa on todella henkilökohtainen asia.

Kohtaamisesssa on syytä olla läsnä, ja kuunnella. Myötätunto ja hyvä vuorovaikutus, sekä tilan antaminen ihmiselle sellaisena kuin hän on ulkoiselta olemukseltaan sekä persoonana on tärkeää.

Asiakkaat huomaavat ylimielisyyden ja aliarvoimisen. Sosiaalityöntekijän tehtävä ei ole olla tuomionantaja - vaan uuden alun ja voiman antajana, joka tarjoaa näköalaa sekä uusia mahdollisuuksia ihmiselle, jonka toivo on mahdollisesti mennyt. Ihmisen on uskottava omien asioiden järjestymiseen - sosiaalityössä tärkeä tehtävä! ”Sinun asiasi hoidetaan ja etsitään ratkaisuja.” On oltava selkeä ja puhuttava ymmärrettävästi, kunnioittaen ja arvostaen. Ihmisyyden osoittaminen asiakkaalle on suhteen a ja o.

Dokumentoinnin ilmaisun, jota on uusin sanoin korostettu  seuraavin sanoin:. ”Kirjoita, kuin asiakas istuisi olkapäälläsi”. Oma kokemus lastensuojelun perhetyöntekijänä enisimmäistä kertaa oli tyyliin pikakoulutus dokumentointiin. Muista, että sen mitä kirjoitat lukee myös mahdollisesti poliisi, lääkäri, sekä sen varmasti lukee työkaveri, esimies, mutta myös asiakas voi tilata otteen omista tiedoistaan. Kunnioitus on oltava dokumentoinnissa- ja kuitenkin kaiken kirjoittaminen rakentavasti ja asiallisesti silti faktat esiintuoden. Koska, kuten Vilja – Erikasta voimme todeta- vastuuta voi välttää, mutta se voi johtaa viattomien kuolemaan. Tärkeää on muistaa luottamuksen synnyttäminen, asiat ovat avoimia, ja kohtaamiset myös. Ongelmista ja asioista puhutaan asiallisesti. Jos asiakasta painostaa saattaa hän kadota- ja ajatua pois avun piiristä. Ihmisten ongelmat ovat moninaisia, ja siksi pitää olla kykyä selvittää asioita jos tilanne vaatii. Kun jotain lupaa asiakkaalle on se pidettävä.

Asiakas on hyvä saada sitoutumaan asiakkuuteen, mutta aikalinja, tulevaisuuden suunnittelu, päihteettömyys, ym pitää hoitaa asiakkaan voimien mukaan ja painostamatta. Suunnitelman teko pitää olla kevyt ja aloittaa kivasti, että asiakas ei lähde ahdistuneena pois, jos hän sellaisessa tilassa tuli. Sosiaalityöntekijä on asiakkaan ”puhe, etu ja asianhoitaja.” Lainsuomin valtuuksin ja lainmukaan hänen on toimittava asiakkaansa eduksi. Joskus asiakas voi olla hyvin estynyt ja puhuminen ei vaan lähde käyntiin, silloin on hyvä muistaa, että voidaan puhua muustakin kuin asiosta, joita asiakas tuli hoitamaan. ”Jäämurtajiksi” kutsuttuja lemmikkejä, harrastuksia ym asioita- että saadaan asiakkaan suurin jännittyneisyys pois. Sosiaalityöntekijät myös jalkautuvat toisin harvoin ja turvallisuus syistä pareittain.

Usein esim, perhetyöntekijä on sosiaalityöntekijän työpari. Erilaisia lomakkeita voidaan käyttää asiakkaan elämän hahmoittamiseen päihdeongelman ym kannalta. On asiakasraateja, on kokemusasiantuntijuutta, tosin Treella ei ole onnistunt ja tämä on yleisempi terveydenhuollon työväline. Työntekijällä on oltava riittävästi aikaa perehtyä asiakkaan asiaan, se ei voi jäädä kesken ja asiakkaan asian jokin osa on hoidettava käynnillä. Sosiaalityötekijän on kannettava vastuu työstään,  ja hän ei voi kätkeytä lain, tai esimiehen selän taakse.

Asiakkuus on kuin olympilyhty, sosiaalityöntekijän tehtävä on arvokas, hänen on pidettävä liekki hengissä- ja tarvittaessa määränpään saavuttamiseen asti. Mikä haaste, mikä eetos, mikä jalo mutta haastava työ- ihmisyyden henki on jo sinänsä haaste. Mutta koska olemme ihmisyyden ääripäiden ja tilanteiden kuilujen sekä seinien välissä olevien ihmisten toivo- on tehtävä työ kuten on siihen opiskellut- olen ihmistä varten lainsuomin valtuuksin. Ihmisoikeusammattina- ytimessä, ihmisoikeudet työn arvopohjana kaikilla tasoilla. Jim Ifeä mukaillen. ”Toivoa on aina - jos se lepää puhalla lempeästi ja se herää!” - Minna.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset